کلمات کلیدی خود را وارید نماید

پیام ریس دانشگاه

پیام موسس

داکتر

آب دریا را اگر نتوان کشید     هم به قدر تشنگی باید چشید

دنیای علوم ارتباطات اجتماعی که دنیایی  از اطلاعات ، ابزارهای رسانه ایی و توده های اجتماعی است ؛ توانسته در چند دهه گذشته ، جذابیت های بسیاری را بیش از هر دوران دیگر برای انسان فراهم نماید . تا آنجایی که سال های اخیر را دوران شکوفایی ارتباطات و مطبوعات میدانند. مفاهیم ناشی از این دانش همانند رسانه های مختلف  ، روابط عمومی ، تبلیغات و بازار یابی آنچنان در لایه های متنوع زندگی بشری در آمیخته اند که عمده توجه همگان را به خود معطوف ساخته اند .

در این میان کشورعزیزمان افغانستان نیز خواسته یا ناخواسته در راستای جریانی جهانی قرار گرفته است . اشاعه سریع بهره گیری از تکنالوژی های نوین ارتباطی ، بسط و توسعه انواع رسانه های ارتباط جمعی ، راه اندازی مراکز متعدد آموزش های علمی و مهارتی و … نمایانگر توجه جدی به حوزه علوم ارتباطات اجتماعی در افغانستان  است .

روی این اصل موسسه تحصیلات عالی ازهر نیز در پهلوی سایر نهاد های تحصیلی و تعلیمی در کشور ، خواست تا به منظور رشد و گسترش دامنه علم و دانش در کشور در پهلوی سایر فعالیت های مثمر خویش دست به ایجاد اولین ویبسایت ازهر زده و معتقد بدان است  که رسانه های ارتباط جمعی نقش موثری در فرهنگ پذیری اجتماعی داشته و بهترین گزینه برای نهادینه سازی مفاهیم بومی شده ارتباطات در جامعه خواهند بود

ویبسایت علمی ، اقتصادی ، خبری ،تحلیلی و پژوهشی ازهر که هم اکنون اولین نشر آن را پیش رو دارید ، براین اساس قصد دارد با نگرشی کارکردگرایانه ، تعامل و ارتباط مجموعه ای از مفاهیمی چون فرهنگ ، تعلیم و تربیه ،کلچر و ارتباطات را در بستری از  ابعاد اجتماعی بررسی کرده و نهایت سعی خود را در راستای رشد و گسترش و تعمیم فرهنگ مطالعه و دانش به تصویر درآورد.

محتوای شماره های آتی این ویبسایت بر اساس بررسی  و تحقیق روی مفاهیمی چون جامعه ، اقتصاد ، حکومت ، سیاست ، علم و تکنالوزی، هنر و… شکل خواهد گرفت.

در هر صورت تحقق آرمانهای ویبسایت ، قطعاً در فضایی تعاملی بین کلیه صاحب نظران و پژوهشگران امکان پذیر خواهد بود .

هم اینک که در ابتدای راه هستیم ، چشم به راهیم که همراهانی در این مسیر همراهمان شوند تا با اتکاء بر همت آنان، دشواری های فرآروی به لذت حضور در کنار هم ، مبدل گردیده و با همدلی و همصدایی مشعل فروزان علم ، عدالت و حق طلبی را همواره فروزان نگاه داریم.