Enter your keyword

اکادیمی علوم قرآن کريم ازهر

اکادیمی علوم قرآن کريم زهرا در سال (1388) در نزد وزارت محترم حج و اوقاف برای اطفال وجوانان اعم از ذکور و اناث ثبت وراجستر گردید و در این اکادمی مضامین ذیل تدریس میگردد:

1 – حفظ قرآن کریم وتدریس تجوید.

2 – تدریس زبان عربی با قواعد وگرامر آن.

3 – تدریس تفسیر قرآن کريم وعلوم آن.

4 – تدریس حدیث نبوی شریف وعلوم آن.

5 – تدریس فقه اسلامی.

6 – تدریس عقیدة درست وصحیح.

7 – تدریس سیرت نبوی.